Peta onlajn sednica Upravnog odbora SAKOM-a

Tokom pete onlajn sednice Upravnog odbora SAKOM-a, održane 6. septembra 2021. godine, raspravljalo se o sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Odobrenje novih molbi za stipendiranje koje su podneli Anastasija Plazinić i Jelena Rakić.

Obe kandidatkinje se nalaze u nezavidnoj finansijskoj situaciji, a teže ka usavršavanju i nastavljanju svojih studija tokom kojih su već uspele postići izuzetne akademske rezultate.

Članovi Upravnog odbora SAKOM-a su jednoglasno podržali dve nove kandidatkinje, te su Anastasija Plazinić, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Jelena Rakić, studentkinja Pravnog fakulteta u Novom Sadu, bile primljene u sastav SAKOM-ovih stipendista.

Gospodin Ahmet Murat Turkoglu, predsednik SAKOM-a, istakao je kako SAKOM namerava da raširi broj svojih stipendista kako bi isti bio u skladu sa brojem primljenih članova SAKOM-a tokom godišnjeg zasedanja Skupštine SAKOM-a od 28. maja 2021. godine. S tim u vezi, SAKOM trenutno stipendira 11 studenata i ide u pravcu da se taj broj poveća na 20. SAKOM-ova stipendija iznosi 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti i isplaćuje se stipendistima mesečno u periodu od godinu dana.

2. Raspravljanje i odlučivanje o donaciji tableta marke Samsung, model TAB SM Galaxy Tab A7 T500, Jeleni Rakić i Anastasiji Plazinić.

S obzirom na to da je Skupština grada Beograda pokrenula akciju nabavke tableta koji će olakšati učenje svim đacima sa teritorije grada Beograda, te s obzirom na to da je SAKOM u skladu sa rešenjem zasedanja Upravnog odbora od 7. jula 2021. godine nabavio tablete TAB SM Galaxy Tab A7 T500 za svoje stipendiste, bilo je rešeno da se novim stipendistkinjama, Anastasiji Plazinić i Jeleni Rakić, nabavi identičan tablet.

3. Raspravljanje i odlučivanje o produžetku stipendiranja Marte Galjak, studentkinje Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, modul: Molekularna biologija i fiziologija (apsolvent), i Nikolije Galjak, redovne studentkinje druge godine Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, zbog postignutih rezultata tokom studiranja i s obzirom na nezavidnu materijalnu situaciju i izdržavanje od strane samohrane majke.

Budući da su Marta i Nikolija Galjak prve stipendistkinje koje je SAKOM podržao i samim tim pokrenuo svoj program stipendiranja, te uzevši u obzir da su Marta i Nikolija tokom prethodne godine ispunile uslove stipendiranja, vredno ispunjavajući svoje akademske obaveze, članovi Upravnog odbora su doneli odluku da se sestrama Galjak produži stipendiranje na još jednu godinu i time olakša nastavak studiranja.

4. Obaveštavanje članova Upravnog odbora Komore o pojedinostima donacije aparata za merenje vlage koji se koristi u muzejima za očuvanje dragocenih knjiga, a koja je upućena Manastiru „Duboki potok“, i to od strane člana Komore, privrednog društva Azvirt Ogranak Beograd.

Članovi Upravnog odbora su bili obavešteni o Azvirtovoj donaciji Manastiru „Duboki potok“ (o čemu možete više da pročitate ovde), kao i o nameri da se pomogne stipendistima u nabavljanju udžbenika za fakultet i pohađanju kurseva jezika u cilju da se znanje stipendista iz sfere jezika unapredi.