O nama

Upravni odbor

Ahmet Murat Turkoglu

Miroslav Crnogorac

Biserka Jevtimijević

Nikola Tomašević

Draško Lazović

Zoran Mitrović

Elšan Rustemzade

Žarko Ilić

Sandra Bogunović

Kalendar sastanaka

2021.

29. mart

Online

2020.

8. decembar

Online

2020.

6. oktobar

Online

2020.

6. mart

Sedište Komore

STATUT UDRUŽENJA "SRPSKO AZERBEJDŽANSKA PRIVREDNA KOMORA"