Stojan Vučinić stipendista SAKOMa

SAKOM-ova stipendija je veoma uticala na moj život i nastavak studiranja. Zbog složenosti svoje povrede, nisam bio u mogućnosti da radim i finansijski podržim svoje studije. Međutim, SAKOM-ova stipendija je rešila sve moje finansijske probleme i olakšala put ka sticanju diplome pravnika.

Nakon diplomiranja sebe vidim kao uspešnog pravnika koji vredno radi i ostvaruje sjajne rezultate. Želim da svojim radom i trudom pomognem društvu, jer su samo vredan rad i trud sigurna sredstva za uspeh i bolje sutra.

Azerbejdžan je prelepa zemlja sa bogatom kulturom i jezikom. Voleo bih da posetim glavni grad Baku, vidim simbol grada Vatrene kule, stari grad i takođe bih sa zadovoljstvom uživao u azerbejdžanskoj kuhinji i tradicionalnoj muzici.

Svojom ogromnom brigom za nas studente i kroz svoje aktivnosti, SAKOM nam je od velike pomoći. Želim da se još jednom zahvalim SAKOM-u na pruženoj podršci, brizi i posvećenosti.