Šesta onlajn sednica Upravnog odbora SAKOM-a

Šesta onlajn sednica Upravnog odbora Srpsko-azerbejdžanske privredne komore „SAKOM“ bila je održana 8. oktobra 2021. godine. Glavna tema date sednica bila je dodela stipendije studentima Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu – Nemanji Jovanoviću (Katedra za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima: bugarski jezik) i Aleksi Vujanoviću (Katedra za romanistiku: francuski jezik) koji su pored svojih primarnih jezika odabrali i azerbejdžanski jezik kao izborni predmet.

Osim toga, stipendistkinjama i studentkinjama Filološkog fakulteta Mileni Lazarević i Jovani Ristić (Katedra za orijentalistiku: turski jezik), koje su takođe izabrale azerbejdžanski jezik kao izborni predmet, bilo je odobreno produženje stipendiranja na još jednu godinu, imajući u vidu da su Milena Lazarević i Jovana Ristić ostvarile izuzetne rezultate tokom prethodne godine i pokazale iskrenu želju za usavršavanjem svog znanja i svojih veština.

U svom cilju da nastavi promociju kulturne razmene između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan, SAKOM je tokom ove sednice proširio grupu stipendista koji su se odlučili za izučavanje azerbejdžanskog jezika. Kandidati su bili nominovani od strane komisije Filološkog fakulteta, a njihove prijave za stipendiju upotpunjene su, pored ostale potrebne dokumentacije, preporukom predavača kandidata, potvrđujući njihov akademski uspeh.

SAKOM se raduje povećanju broja stipendista, želeći na taj način da podrži talentovane, vredne i fokusirane na cilj studente.