Sednica Upravnog odbora

Prva sednica Upravnog odbora SAKOM-a ove godine održana je 06. marta 2020. Ovu sednicu, koja je postavila kamen temeljac novih ciljeva i aktivnosti SAKOM-a uopšte, obeležilo je značajno proširenje članstva.

Naime, nakon detaljnog razmatranja i određivanja smera u kome bi SAKOM trebalo da ide, imajući u vidu njegovo relativno dugo postojanje i potrebu za rekonstrukcijom aktivnosti SAKOM-a razvijanjem više strateških, naprednijih i ciljeva sa rezultatima, Upravni odbor je ispitao i sa zadovoljstvom odobrio prijave za članstvo koje su podnele istaknute i uticajne kompanije kao što su Ferbild, BS Telecom Solutions, Elektromontaža, Elektrovat, West-gradnja, Unogradnja, DIS Niskogradnja, Stepcon, Naftachem, Europolis, kao i jedan pojedinačni zahtev za članstvo koji je podneo advokat Branko Armenko.

Novoimenovani članovi i Upravni odbor SAKOM-a razmenili su obostrano zadovoljstvo, radujući se uspostavljanju značajne i harmonične saradnje.

Nakon sastanka usledila je poslovna večera tokom koje su učesnici imali priliku da prošire svoje poslovne veze i ideje.