SAKOM-ov član kompanija „Azvirt“ i parterno uređenje kruga KBC ZEMUN

Srpsko-azerbejdžanska privredna komora „SAKOM“ je uspostavila svoju prvu saradnju sa Kliničko bolničkim centrom KBC Zemun još u decembru 2020. godine kada je SAKOM, u skladu sa odlukom Upravnog odbora donete 8. decembra 2020. godine, donirao obuću i uniforme Kliničko bolničkom centru KBC Zemun. Više o ovome pročitajte ovde. Pored SAKOM-a , naš član, kompanija Azvirt, je tokom vanrednog stanja finansijski i u medicinskoj opremi pomogao ovom kliničko bolničkom centru koji je najstarija bolnica u Srbiji.

Na uzajamno zadovoljstvo, saradnja nije stala na tome. Naime, kompanija „Azvirt“, član SAKOM-a, dobila je upit o mogućnosti da se pruži podrška u parternom uređenju, tj. asfaltiranju parkinga i puta u krugu bolnice.

Važno je pomenuti da KBC Zemun ima preko 600 bolničkih mesta sa oko 120 centralnih kiseoničkih mesta za teške pacijente, i da se više od godinu dana, KBC Zemun vodio kao COVID bolnica. Za taj period je u ovoj bolnici bilo pregledano više od 27,500 pacijenata, a na bolničkom lečenju je zadržano više od 7,500 pacijenata. Međutim, parterno uređenje kruga bolnice zahtevalo je adekvatno rešenje kako bi se obavljao neometan transport hitnih pacijenata kolima hitne pomoći, tečnog kiseonika do rezervoara za kiseonik, boca za kiseonik i energenata predviđenih za grejanje bolnice.

S tim u vezi, Azvirt je doneo odluku da pruži pomoć u asfaltiranju dela bolničkog kruga i uređenju prostora koji se koristi za parking vozila. Azvirt je svojom akcijom omogućio ne samo olakšan transport opasnih materijala, pristup vatrogasnim i kolima hitne pomoći već i omogućio olakšan izlazak novorođenčadi iz porodilišta KBC Zemun. Ovim se Azvirtova kontinuirana podrška ovoj bolnici nastavila i u 2021. godini. Azvirt sa ponosom ističe svoju nameru da bude konstruktivan i koristan član svake zajednice u kojoj posluje. SAKOM je srećan da podeli ovu vest i prezentuje slike sa mesta gde su izvedeni radovi.