Onlajn sednica Upravnog odbora

Sednica Upravnog odbora SAKOM-a održana 06. oktobra 2020. godine sprovedena je u onlajn režimu usled pandemije COVID-19 radi bezbednosti i prevencije širenja zaraze. Ostvaren je kvorum za održavanje zasedanja, a dva odsutna člana Upravnog odbora potvrdila su svoju saglasnost putem mejla.

Dnevni red sednice sadržao je tri tačke:

  1. Donošenje odluke o stipendiranju Marte Galjak i Nikolije Galjak u iznosu od 100 evra mesečno svakoj, u trajanju školske 2020/2021. godine;
  2. Donošenje odluke o redizajnu i održavanju veb-sajta Komore, odnosno potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sa Istočno Evropskom kompanijom BUTASBUREAU DOO;
  3. Razmatranje sazivanja Skupštine SAKOM-a sa ciljem odlučivanja o predlogu o izmeni člana 25.5 Statuta SAKOM-a dodavanjem mogućnosti održavanja sednica putem mejla.

Prva tačka dnevnog reda bila je dodela stipendije ćerkama samaohrane majke iz Kosovske Mitrovice, Marti Galjak i Nikoliji Galjak, redovnim samofinansirajućim studentkinjama Biološkog fakulteta (Marta Galjak) i Medicinskog fakulteta (Nikolija Galjak) Univerziteta u Beogradu. Od izuzetne je važnosti napomenuti da je SAKOM posvećen dodeli stipendija studentima kojima je to potrebno, što predstavlja ključnu tačku i usmeravanje sadašnje i buduće aktivnosti SAKOM-a, sa ciljem da pomogne mladim i perspektivnim osobama koji zaslužuju priznanje i podršku.

Nakon toga, članovi Upravnog odbora su pozdravili inicijativu za obnavljanje veb-sajta SAKOM-a, uzimajući u obzir to da je zastareo i da nije odražavao trenutnu aktivnost komore.

Na kraju, u svetlu trenutnog perioda prepunog izazova uzrokovanih pandemijom COVID-19, pojavila se potreba za održavanjem sednica Upravnog odbora putem mejla. Stoga je tokom sastanka vođena kratka diskusija o ovom pitanju, koja je otvorila put za dodavanje takve mogućnosti u član 25.5. Statuta SAKOM-a. Ova dopuna Statuta biće deo sednice Skupštine SAKOM-a koja tek treba da se održi.

Sve tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.