Dunja Pupavac stipendista SAKOMa

Kolege društvenjaci nam često objašnjavaju da je sudbina pojedinca tesno isprepletana kako individualnim tako i društvenim karakteristikama. Naš uspeh često može zavisiti i od faktora koji nisu u domenu našeg ličnog. Ukoliko u obzir uzmemo i specifičnosti našeg konteksta, u Srbiji, društveno-istorijska kretanja oblikovala su našu stvarnost i trasirale putanje mladih ljudi na mnogo načina. Ove specifičnosti u transformisanju društva i sveta oko nas nisu zaobišla ni nauku.

Mladi ljudi koji se odluče da se posvete naučnom radu nalaze se u nimalo zavidnoj situaciji. Ovde nikako ne želim da dovedem u pitanje odlučnost, spremnost i posvećenost mladih naučnika i istraživača, već želim da skrenem pažnju na one aspekte naučnog rada koji su izvan moći konkretnog pojedinca. Trivijalnosti poput materijalne obezbeđenosti studenata i finansijske sigurnosti mogu u velikoj meri da olakšaju, odnosno otežaju naučni razvoj studenata. Srećom, grupa posvećenih i talentovanih mladih ljudi i ja imali smo tu privilegiju da budemo prepoznati od organizacije Sakom koja je spremna da savetom, zalaganjem, ali i novčano pomognu nama koji smo spremni da sopstvenu snagu predamo na oltar nauke.

Trudiću se da u svom budućem radu nikako ne izneverim poverenje koje mi je Sakom ukazao, te verujem da će moji uspesi biti i više nego potvrda toga. Pored toga, mislim da je ovo odlična platforma za buduću saradnju mladih i talentovanih istraživača u Srbiji i Azerbejdžanu. Naša dela govoriće za nas.

Dunja Pupavac