SAKOM-ova donacija Srpskom pravoslavnom manastiru „Duboki potok“

Srpsko-azerbejdžanskoj privrednoj komori „SAKOM“ obratio se arhimandrit Romilo Jelić, iguman manastira „Duboki potok“ koji se nalazi u opštini Zubin Potok i pripada Eparhiji raško-prizrenskoj, dok manastirska crkva predstavlja nepokretno kulturno dobro i spomenik kulture.

Arhimandrit Romilo Jelić obratio nam se sa molbom u vezi nabavke računarske opreme koja bi manastiru olakšala komunikaciju i druge aktivnosti.

Ovaj manastir ima poseban značaj u prosvetiteljskom životu Kolašina. Naime, upravo je u konaku manastira „Duboki potok“ 1891. godine osnovana prva škola. Kako i sam iguman Romilo navodi, duhovna od prosvetne misije manastira „Duboki potok“ ne mogu se odvojiti kao što se ni manastirski, crkveni život ne može odvojiti od narodnog.

U manastiru „Duboki potok“ se čuvaju stari dragoceni rukopisi iz 16. veka od kojih su neki napisani i na pergamentu.

Obzirom na značaj ovih restauriranih rukopisa, SAKOM je odvojio sredstva za nabavku specijalnog bibliotekarskog ormarića koji će omogućiti da se ovo kulturno nasleđe neoštećeno preda budućim naraštajima.

Upravni odbor SAKOM-a je na sednici održanoj 29. marta 2021. godine jednoglasnom odlukom odobrio nabavku i kompjuterske opreme (jedan laptop, štampač i monitor), kao i 2.000,00 (dve hiljade) evra za kupovinu posebnog bibliotekarskog ormarića za držanje starih knjiga.

Na godišnjem zasedanju Skupštine Srpsko-azerbejdžanske privredne komore „SAKOM“, održanog 28. maja 2021. godine, članovi su se saglasili da se i ubuduće održava veza sa ovim manastirom koji je delio i deli sudbinu svog naroda i odigrao važnu ulogu. U očuvanju srpskog naroda u severnom delu Kosova.