Dobitnica SAKOM-ove stipendije Milena Lazarević

Ljubav prema jezicima se posredstvom stranih filmova, muzike i serija javila još udetinjstvu, pa sam tako samostalno počela da učim turski jezik sa 13 godina. Prijemni ispit naFilološkom fakultetu sam polagala na turskom jeziku. Kada je na red došlo biranje drugogjezika na Fakultetu, nisam se dvoumila. Moj izbor je bio azerbejdžanski jezik. Azerbejdžanskijezik, književnost i kulturu izučavam na Filološkom fakultetu na Katedri za orijentalistiku kaočetvorosemestralni predmet.

Turski jezik sam počela da učim iz radoznalosti, a i zbog zajedničke istorije. Saazerbejdžanskim jezikom pre upisa na Kurs skoro da nisam imala kontakta osim himne inekoliko pesama koje sam poslušala.

S obzirom da azerbejdžanski jezik, književnost i kultura nažalost nisu toliko zastupljeniu Srbiji, podstakla bih prezentaciju Azerbejdžana kroz kulturne događaje, promocije, književneprevode. Takođe, srpskom narodu bih kroz razne radionice približila tradiciju i kuhinjuAzerbejdžana.

Iako su geografski udaljeni, smatram da su narodi Srbije i Azerbejdžana veoma bliski.Veoma sličan mentalitet, tradicija i segmenti iz istorije ovih dvaju naroda su doveli do toga dase moje interesovanje za Azerbejdžan dodatno poveća. Pohađanjem Kursa otkrila sam da poredtoga što je azerbejdžanski jezik jedinstven i specifičan jezik, da je Azerbejdžan na raskršćuZapada i Istoka, da odiše bogatom kulturnom i istorijskom baštinom i da je takoreći centar multikulturalizma.

Nažalost, do sada nisam imala prilike da posetim Azerbejdžan, ali se nadam da ću ubudućnosti posetiti šarolike i na svoj način jedinstvene krajeve „Zemlje vatre“. Volela bihprvenstveno da posetim Baku, grad koji odiše kulturom i istorijom. Želela bih da posetimŠirvanšah palatu i Devojačku kulu, vidim simbol grada Vatrene kule, obiđem stari grad,prošetam Nezami parkom i probam azerbejdžansku kuhinju uz tradicionalnu azerbejdžanskumuziku. Takođe, želela bih da obiđem Muzej minijaturnih knjiga, istorijske i etnografskemuzeje i Nezami muzej književnosti.

SAKOM-ova stipendija me je dodatno motivisala za dalje napredovanje i usavršavanje ukarijeri. Dala mi je mogućnost da stvaram veće planove na polju izučavanja jezika, književnostii kulture Azerbejdžana i generalno na polju karijere. Osećam veliku čast što sam stipendistaSrpsko Azerbejdžanske privredne komore i samim tim imam veću motivaciju i odgovornostprema svojoj budućoj karijeri. Nakon završetka osnovnih studija na Fakultetu, plan mi je daupišem master studije i da se bavim prevodilačkim radom u nekoj kompaniji.

Milena Lazarević

U Beogradu, 18. 02. 2021.