Stepcon

stepcon.rs

"Celina je više od zbira sastavnih delova" - Aristotel

Vođeni ovom idejom, kompanija STEPCON, koja je postala član SAKOM-a, uverena je da će svojim malim učešćem u velikim projektima koje kompanija Azvirt realizuje u Srbiji doprineti uspešnom završetku glavnih projekata realizovanih zajedničkim snagama naše dve države.

Naše uverenje potvrđuje izgradnja Mosta 16 na projektu Beogradska obilaznica. Dobra realizacija ovog projekta rezultat je profesionalne saradnje kompanija Azvirt i Stepcon. Poverenje koje je stvoreno između naše dve kompanije osnova je dugoročnih uspešnih veza na obostrano zadovoljstvo.

SAKOM

Projekat Most 16 – Beogradska obilaznica

Započeli smo izgradnju 1. februara 2020. godine i na početku smo se suočili sa mnogim problemima: nepovoljni vremenski uslovi, močvarno tlo, početak pandemije Covid-19, slabosti glavnog projekta i mnogim drugim.

Fotografija 08.02.2020 - Samo močvara
Fotografija 08.02.2020 - Samo močvara

Nije nas obeshrabrilo... nastavili smo korak po korak...

Fotografija 12.02.2020. – Naš prvi beton
Fotografija 12.02.2020. – Naš prvi beton

Nakon prvog, nastavili smo dalje... drugi, treći ... toliko betona.

Projekat Most 16 – Beogradska obilaznica

Nismo odustali, ali nije odustala ni močvara!

Projekat Most 16 – Beogradska obilaznica

Uprkos svim preprekama, rezultat je iz dana u dan postajao sve vidljiviji.

Mart 2020.
Mart 2020.
Septembar 2020.
Septembar 2020.

A sada smo ovde, godinu dana nakon početka...

Fotografije 28.02.2021 - 66% projekta je realizovano i sve je u skladu sa početnim planom
Fotografije 28.02.2021 - 66% projekta je realizovano i sve je u skladu sa početnim planom
Fotografije 28.02.2021 - 66% projekta je realizovano i sve je u skladu sa početnim planom
Fotografije 28.02.2021 - 66% projekta je realizovano i sve je u skladu sa početnim planom

"Produktivnost nikada nije slučajna.
Uvek je rezultat posvećenosti izvrsnosti, inteligentnog planiranja i usredsređenog napora." - Pol Dž. Majer

STEPCON je takođe ponosan na naš inženjerski tim koji je na ovom projektu pokazao svoju profesionalnost i vrhunsku posvećenost poslu, ali pre svega lojalnost kompaniji u kojoj radi.

STEPCON je ponosan i na inženjere koji nisu uključeni u Projekat Most 16, ali svoju profesionalnost dokazuju na drugim projektima, posebno na onima u Crnoj Gori.

U Crnoj Gori smo fokusirani na projekte sanacije pruga Vrbnica-Bar.

Sanacija pruga Vrbnica-Bar
Sanacija pruga Vrbnica-Bar
Sanacija pruga Vrbnica-Bar

I konačno, nadamo se da će svi naši budući projekti biti uspešni i da će se naš uspeh zasnivati na dobrom partnerstvu između Azvirt-a i Stepcon-a.

Radujem se zajedničkom radu na postizanju zajedničkog cilja
Sanja Dejanović-Raičević, generalni direktor

Stepcon