Elektromontaža Kraljevo

elektromontaza.rs

Elektromontaža Kraljevo jedna je od vodećih kompanija u oblasti izgradnje elektroenergetskih objekata u Srbiji, sa više od pola veka iskustva u pružanju pouzdane infrastrukturne podrške srpskoj elektroprivredi.

Bogata istorija Elektromontaže u najvećoj meri je neraskidivo vezana za modernizaciju nacionalne energetske distributivne mreže, dinamično se prilagođavajući ekspertizom i portfoliom usluga i proizvoda, razvojnim ambicijama i izazovima kroz koje prolazi od osnivanja 1963. godine.

Usled akumuliranog znanja i stečenog iskustva, Elektromontaža se uključuje u najveće tekuće projekte u regionu u oblasti distribucije i prenosa električne energije, proizvodnji hidro i termo električne energije, kao i u projekte obnovljivih izvora energije, saobraćajne infrastrukture, osvetljenja gradova i zaštita životne sredine i mnoge druge. U cilju zadovoljavanja individualnih potreba svojih klijenata i postizanje održivog razvoja kompanije, Elektromontaža proširuje obim poslovanja i prilagođava ga savremenim tehnološkim principima, negujući visoke etičke i ljudske standarde uz odgovoran odnos prema široj zajednici i životnoj sredini.

2012. godine Elektromontaža doživljava vlasničku transformaciju putem koje je od oslabljene državne firme sa gubicima, reorganizovana u konkurentnu i tržišno orjentisanu kompaniju u okviru Roming grupe. Od tog trenutka, uspostavljanjem nove poslovne strategije, proširenjem portfolija proizvoda i usluga, primenom modernih tehnologija i osvajanjem novih tržišta, permanentno se proširuje i perspektiva kompanije koja ne posustaje, već ambiciozno korača ka novim poslovnim poduhvatima.

U tom smislu i aktuelni proces preuzimanja većinskog vlasništva „Elektromontaže“ od strane kompanije „Maneks Grupe“ doprinosi ostvarenju ambicioznih ciljeva ako se uzme u obzir potencijal sinergije dve najveće kompanije u oblasti elektroenergetike koje Srbija ima u ovom trenutku.

Zasluge za kontinuirani rast i unapređenje poslovanih rezultata u zemlji i inostranstvu, kompanija Elektromontaža duguje pre svega viziji i dobroj strategiji i jasno definisanim ciljevima menadžmenta kompanije.

Kompanija posluje na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske i Nemačke. Elektromontaža je društveno odgovorna kompanija koja pruža veliku pomoć i podršku u organizaciji različitih humanitarnih akcija, sportskih i kulturnih manifestacija kao i pomoć brojnim školama i manifestacijama na teritoriji Grada Kraljeva a naročito pomoć porodicama koje su pretrpele štetu tokom poplava i socijalno najugroženijim domaćinstvima u vreme virusa Korona.

SAKOMPreuzmite prezentaciju Kompanije