DIS Niskogradnja

Internet info

Preduzeće “DIS Niskogradnja” d.o.o. Valjevo, osnovano je 23.02.1993.god, i od tada se bavi:

  • izgradnjom puteva i autoputeva,
  • izradom hidrotehničkih objekata,
  • eksploatacijom, preradom (drobljenje mobilnim postrojenjima), i ugradnjom kamena,
  • proizvodnjom i ugradnjom betona (mobilnom betonarom),
  • pružanjem usluga prevoza rasutih materijala,
  • pružanjem inženjersko-geoloških radova,...
SAKOM

Koridor 11, Sektor II, deonica 1 - km 77+725 prva regulacija Dragobiljske reke (aero-snimak)

SAKOM - DIS Niskogradnja

U toku dugogodišnjeg postojanja preduzeće je radilo na izmeštanju rečnih korita i izgradnji regulacija, izgradnji autoputeva, izgradnji i rekonstrukciji pruga, asfaltiranje i održavanje magistralnih i regionalnih puteva, izgradnju hidrocentrala, izvođenje svih vrsta zemljanih radova (iskopa, pripreme podtla, izrade posteljice, donjih i gornjih nosećih slojeva (0-31mm,0-63mm),otvaranje kamenoloma, izgradnju vise stotina km nekategorisanih-lokalnih i regionalnih puteva, sanacije klizišta, održavanje magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, i dr.

Aprila 2012, DIS Niskogradnja otvara radove na Koridoru 11 izgradnjom regulacija rečnih vodotekova, među prvim podizvođačima Azvirt-a.

Radovi na sektoru 2, prve dve deonice između km 77+118.23 (Ljig) i km 100+411.54 (Takovo). Ukupno je izvedeno 25 regulacija u ukupnoj dužini od 19.5 km.

SAKOM - DIS Niskogradnja

Koridor 11, Sektor II, deonica 1 - km 78+600 četvrta regulacija Dragobiljske reke

SAKOM - DIS Niskogradnja

Koridor 11, Sektor II, deonica 1 - km 84+800 deseta regulacija Dragobiljske reke (aero-snimak)

SAKOM - DIS Niskogradnja

Maksimalnom zadovoljenju potreba i ispunjavanju svih zahteva investitora i saradnika, kao prioritetu u našem poslovanju u velikoj meri doprinosi kompletna tehnička opremljenost našeg preduzeća.

Zahvaljujući novom voznom parku, odgovarajućoj mehanizaciji i opremi, kojom raspolažemo u mogućnosti smo da na efikasan i efektivan način u dogovorenom roku obezbedimo visok kvalitet i brzinu u izvođenju svih vrsta građevinskih radova.
Uz posedovanje licence za izvođenje građevinskih radova DIS Niskogradnja raspolaže kvalifikovanim personalom od rukovalaca građevinskih mašina, vozača, do poslovođa i ne malim brojem vodećih diplomiranih inženjera niskogradnje i hidrogradnje sa potrebnim licencama.

Uz permanentno praćenje novih tehnologija građenja, vrši se nabavka novog alata i opreme kojim se, uz stalnu obuku i usavršavanje kadra, mogu ispuniti novi zahtevi u pogledu brzine i kvaliteta izvođenja.

Pre svega trudimo se da svojom poslovnom politikom zadovoljimo zahteve i očekivanja investitora, zaposlenih i svih naših saradnika, ne povredivši ničija prava, bezbednost i slobodu. Pratimo i poštujemo propise i zakone, držimo do likvidnosti prema saradnicima, zaposlenima i društvu na sve opšte zadovoljstvo.

Petlja Ub - Denivelisana raskrsnica i naplatna rampa, Autoput E-763 - MILOŠ VELIKI, Deonica Obrenovac-Ub, Podizvođač kineske kompanije China Shangdong

SAKOM - DIS Niskogradnja

Sanacija kaskadnih kosina km 37, Autoput E-763 - MILOS VELIKI, Deonica Obrenovac-Ub, Podizvodjac kineske kompanije China Shangdong.

SAKOM - DIS Niskogradnja

Rekultivacija pozajmišta Provalije, pozajmište materijala za izradu nasipa, Autoput E-763 - MILOŠ VELIKI, Deonica Obrenovac-Ub, Podizvođač kineske kompanije China Shangdong

SAKOM - DIS Niskogradnja

JPRB KOLUBARA, regulacija reke PEŠTAN, faza II

SAKOM - DIS Niskogradnja

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA MAĐARSKO – SRPSKE ŽELEZNIČKE PRUGE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, DEONICA BEOGRAD CENTAR – STARA PAZOVA, Podizvođač kineske kompanije China Railway Construction Electrification Bureau Group Co., Ltd OGRANAK BEOGRAD

SAKOM - DIS Niskogradnja

SAKOM - DIS Niskogradnja

SAKOM - DIS Niskogradnja