Jovana Džodić stipendista SAKOMa

Poštovani članovi SAKOM udruženja,

Želim pre svega da Vam se još jednom zahvalim na ukazanoj prilici da budem jedan od Vaših stipendista ove godine. Stipendija koju ove godine primam mi je dosta olakšala studije, kao i studentske troškove koji pokrivaju nabavljanje knjiga i literature za predavanja, kao i put do samog fakulteta. Sa tim u vezi, pomažem koliko mogu i sestri koja je student Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa istim troškovima.

Pošto imam još jednu godinu do kraja osnovnih studija, plan mi je da upišem master akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u okviru smera za kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda i više se posvetim usavršavanju svog praktičnog znanja.

Kao tehnolog, u poslu želim da budem odgovorna, predana, pedantna i ozbiljna, kao što to ovaj posao i zahteva. Ukoliko želimo da uspemo u svom poslu, društvu i izabranoj struci, svaku poziciju treba shvatiti ozbiljno i odgovorno i dati sve od sebe da zaista pokažemo koliko vredimo.

Jednog dana, ukoliko mi se ukaže prilika da posetim Azerbejdžan, prvo bih otišla da probam nacionalna jela i popijem njihov čaj, a zatim se upoznam sa poznatim znamenitostima i kulturom ove divne zemlje.

Veliki pozdrav!
Jovana Džodić