Jednokratna donacija obuće i uniformi Kliničko-bolničkom centru Zemun

SAKOM sa zadovoljstvom predstavlja (na fotografijama niže) rezultat odluke Upravnog odbora donete 8. decembra 2020. godine o doniranju obuće i uniformi Kliničko-bolničkom centru KBC Zemun.

Zahvaljujući ujedinjenoj solidarnosti Upravnog odbora i članova SAKOM-a, mogli smo da pružimo svoju skromnu podršku u okviru svojih mogućnosti onima koji rizikuju sopstveni život kako bi spasili naše u bici protiv virusa COVID-19.

Vrednost ugovora o donaciji bila je 527.799,85 dinara, što približno iznosi 4.500,00 evra. Kao što je ranije odlučeno, SAKOM je pribavio 114 pari obuće i 138 uniformi kako bi se omogućio neometan radni proces u ovim teškim vremenima.

Iako potpuno svesni da bitka još uvek nije okončana, članovi SAKOM-a su zadovoljni zbog toga što imaju mogućnost da pomognu, nadajući se da će ovakvih nedaća biti sve manje.

Zahvalnica Kliničko - bolničkog Centra Zemun