Druga onlajn sednica Upravnog odbora

Usled pandemije COVID-19 i radi bezbednosti i sprečavanja širenja zaraze, sednica Upravnog odbora, održana 08. decembra 2020. godine, sprovedena je u onlajn režimu u skladu sa odredbama Statuta SAKOM-a sa ciljem da se razmotre sledeća pitanja:

  1. Donošenje odluke o dodeli stipendije Mileni Lazarević i Jovani Ristić, koje pohađaju izborni kurs „Azerbejdžanski jezik“ na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u mesečnom iznosu od 100,00 evra, od 1. decembra 2020. do 30. novembra 2021. godine, na osnovu člana 24. Statuta Komore.

    Komisija Filološkog fakulteta je nominovala kandidate. Njihove prijave za stipendiju upotpunjene su, pored ostale potrebne dokumentacije, preporukom predavača kandidata, potvrđujući njihov akademski uspeh i materijalnu potrebu za dodatnom podrškom u vidu stipendije.

  2. Odlučivanje o jednokratnoj donaciji obuće i uniformi u iznosu od 4.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti zdravstvenim radnicima Kliničko-bolničkog centra KBC ZEMUN.

SAKOM je imao zadovoljstvo da tokom sednice obavesti Upravni odbor da će na osnovu odluke Upravnog odbora nabaviti 114 pari obuće i 138 uniformi kako bi omogućio neometan radni proces u ovim teškim vremenima. Ovo ne predstavlja samo humanitarnu pomoć već i duboku zabrinutost za građane Srbije i zdravstveno osoblje, koje svim svojim profesionalnim kapacitetima, znanjem i energijom učestvuje u ovoj borbi protiv teške bolesti. Vrednost ugovora o donaciji je 527.799, 85 dinara, što približno iznosi 4.500,00 evra.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio odluke o gorepomenutim tačkama dnevnog reda.

I ova onlajn sednica bila je fokusirana na trenutnu glavnu aktivnost SAKOM-a na humanitarnom polju, sa ciljem promocije kulturne razmene Republike Srbije i Republike Azerbejdžan, i pružanja potrebne pomoći od presudnog značaja zdravstvenim radnicima koji nastavljaju svoju izuzetno značajnu borbu sa pandemijom koja je u toku. Ono što je najvažnije je to da je sastanak otelotvorio duh solidarnosti, čuvajući optimizam koji je i dalje preko potreban za prevazilaženje trenutnih teškoća.