Dobitnica SAKOM-ove stipendije Jovana Ristić

Kao studentkinja koja trenutno pohađa drugu godinu studija turskog jezika,književnosti i kulture na katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, uporedosa turskim jezikom izučavam i azerbejdžanski jezik i kulturu na istom fakultetu.

Još u samom periodu detinjstva, posredstvom filmova, televizijskih serija, muzike idruštvenih mreža počinjem da upoznajem turski jezik i kulturu. Kako je ta zainteresovanost ipovezanost sa jezikom s godinama rasla, tako je rasla i moja želja za izučavanjem jezikasrodnih turskom, između ostalog i azerbejdžanskog jezika. Nažalost, zbog činjenice da jeazerbejdžanski jezik u Srbiji vrlo malo zastupljen, pa samim tim i nedovoljno izučavan,nisam uspevala u tome da sama izučavam ovaj jezik i kulturu. Upisom na Filološki fakultet2019. godine otvoren je i Centar za azerbejdžanski jezik na čiji sam se kurs odmah upisala.Uz veliku pomoć posvećenih i divnih profesorki moje znanje azerbejdžanskog jezika, kulturei istorije, kao i znanje mojih kolega sa kojima pohađam kurs, sve je veće i temeljnije.Takođe, vremenom sam shvatila koliko su srpski i azerbejdžanski narodi, iako ne dele istoporeklo i istoriju, slični. Ljubav prema domovini, tradicija koja je duboko utemeljena udruštvo i veseo karakter samo su neke od osobina koje delimo.

Do sada nije bilo prilike da posetim Azerbejdžan, ali se nadam da ću jednoga danaotići i posetiti što veći broj raznolikih krajeva ove zemlje. Svakako, mesto koje je prvo namojoj listi želja jeste Palata Šakijskih kanova, kao i sam grad Šaki u kom se nalazi ova palata.

Dobijanje SAKOM-ove stipendije za mene je od samog početka predstavljalo velikumotivaciju za dalji rad i usavršavanje. Srpsko-Azerbejdžanska privredna komorastipendiranjem studenata koji izučavaju azerbejdžanski jezik pomaže i podržava mlade unjihovom obrazovanju. Upravo zbog toga velika mi je čast biti jedan od stipendista i osećamveliku motivisanost za daljim napredovanjem.

U budućnosti nastojim da, pre svega, što uspešnije završim osnovne studije i da sejednoga dana, nakon završetka fakulteta, bavim prevodilačkim radom. Cilj mi je da, zajednosa turskim, ovladam i azerbejdžanskim jezikom i, samim tim, neposredno učestvujem upribližavanju dveju kultura. Nastojala bih da se bogata azerbejdžanska književnost,tradicionalna i jedinstvena muzika, kao i azerbejdžanska kinematografija prevedu i približesrpskom narodu.

Jovana Ristić
jovanaristicmb2000@gmail.com