Погодности za članove

Предности за чланове

 

Покровитељ   Премиум Основни    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информације о економском сектору

 

       
Слободан приступ електронској верзији базе података са фирмама из Азербејџана / Србије по регионима ( након добијања лозинке )

       Χ

Χ

Χ

Приступ годишњем извештају о пословању у Азербејџану (Doing Business in Azerbaijan) / у Србији у електронској верзији

Χ

Χ

Χ

Месечни инфо-билтен (Newsletter) у електронској верзији

Χ

Χ

Χ

Пословни контакти и Тематски догађаји

 

Помоћ у успостављању директних контаката са потенцијалним клијентима / партнерима

Χ

Χ

Χ

Помоћ у успостављању циљаних контаката између компанија чланица

Χ

Χ

 Помоћ у успостављању контаката са доносиоцима одлука у Азербејџану и Србији

Χ

Χ

 Приступ активностима које укључују учешће високих званичника из Азербејџана

Χ

Χ

Бесплатно учешће у догађајима, које организује САКОМ-а – у пословним састанкама, бизнис коктејлима

Χ

Χ

Χ

Учешће у плаћеним конференцијама, семинарима, форумима ( у зависности од врсте чланства)

Χ

Χ

Χ

Промовисање

Постављање информације о компанији-чланици у одељак «Чланови Коморе» на сајту САКОМ-а

Χ

Χ

Χ

Објављивање вести компаније-чланице у «Вести компанија-чланица»

Χ

Χ

Постављање информација о активностима компанија-чланица у «Календару» на сајту САКОМ-а

Χ

Χ

Χ

Постављање лога компаније-чланице на почетној страни сајта САКОМ-а

у ротацији

1 год.

6 мес.

 

3 мес.

 

Постављање банера на почетној страни сајта САКОМ-а у ротацији

6 мес.

3 мес.

1 мес.

Представљање компанија-чланица у инфо-билтену САКОМ-а

Χ

Χ

Χ

Постављање назива компанија-чланица у електронским порукама, које се шаље преко електронске базе података

Χ

Χ

Приступ за учешће у дисконтном програму «Погодности САКОМ-а»

Χ

Χ

Χ

Административна подршка

Убрзање процедуре за добијање виза, резервација хотела по сниженим ценама и тако даље

Χ

Χ

Χ

Приступ сервису помоћи  у добијању радне дозволе за стране запослене

Χ

Χ